Anpassad grund- och gymnasieskola

Anpassad skola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning, en för dem anpassad utbildning. Utbildningen i den anpassade skolan ger eleverna viktiga kunskaper och värden, bidrar till personlig utveckling och social gemenskap samt skapar en god grund för att eleverna ska kunna delta aktivt i samhället.

I den anpassade skolan läser eleverna antingen ämnen eller ämnesområden.
Anpassad grundskola omfattar årskurs 1-9 och den anpassade gymnasieskolan årskurs 1-4. Beslut om mottagande och rätten att gå i anpassad skolform, tas av anpassad skolas mottagningsteam, AMT.