Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning. Utbildningen ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt bidra till personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.

I anpassad gymnasieskola läser eleverna ett nationellt- eller individuellt program.
I Ängelholm erbjuder vi följande nationella program:

  • Administration, handel och varuhantering
  • Hotell, restaurang och bageri
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Samhälle, natur och språk

Det individuella programmet är till för elever som har individuella behov och förutsättningar. Programmet är till för elever som inte har möjlighet att följa ett nationellt program. Beslut om att gå ett individuellt program tas av hemkommunens mottagningsteam.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-07