Sammanhållen anpassad skola

Vi arbetar för en sammanhållen anpassad skola i ett perspektiv från årskurs 1 i grundskolan till årskurs 4 på gymnasieskolan.

Det innebär en röd tråd i utbildningen för eleverna. Vi samverkar mellan verksamheterna och tar tillvara kompetenser i hela den anpassade skolan. En sammanhållen anpassad skola gör att vi skapar en gemensam kunskapsgrund för en likvärdig skola.

Den sammanhållna anpassade skolan leds av en rektor och två biträdande rektorer.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-04