Anpassad grundskola och fritidshem

I Ängelholms kommun finns anpassad grundskola för elever årskurs 1-5 på Ängelholms Montessoriskola och årskurs 6-9 på Nyhemsskolan. Även om eleverna går på olika skolor tillhör de samma rektorsområde.

I anpassad grundskola läser eleverna antingen ämne eller ämnesområde. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassade grundskolans ämnen, kan eleven i stället läsa ämnesområden. Det är också möjligt att läsa en kombination av ämne och ämnesområde.

En del elever som tillhör anpassade grundskolans målgrupp, har sin utbildning förlagd till olika grundskoleklasser i kommunen och tillhör då respektive rektorsområde. Då heter det att man går integrerad i grundskola. Det innebär att eleven är mottagen i anpassad skolform och läser efter anpassad skolas kursplan, men utbildningen är förlagd på grundskola.

Anpassad grundskola årskurs 1-5

Den anpassade grundskolan åk 1-5 ligger i samma byggnad som Ängelholms Montessoriskola. Skolan är belägen centralt och anpassar lärmiljön för att möta elevernas behov. Här finns goda möjligheter till lek och utevistelse.

På anpassade grundskolan ser vi till varje elevs förutsättningar och intresse. Vi skapar trygga inlärningsmiljöer och ger goda förutsättningar för att nå bästa möjliga kunskapsinhämtning och att kunna bli så självständig som möjligt.

I den anpassade grundskolan åk 1-5 finns också ett eget fritidshem på skolan.

Anpassad grundskola årskurs 6-9

Den anpassade grundskolan årskurs 6-9 är förlagd till Nyhemsskolan. Skolan ligger i samma byggnad som Nyhems grundskola årskurs 6-9.

På anpassade grundskolan ser vi till varje elevs förutsättningar och intresse. Vi skapar trygga inlärningsmiljöer och ger goda förutsättningar för att nå bästa möjliga kunskapsinhämtning och att kunna bli så självständig som möjligt.

I den anpassade grundskolan åk 6-9 finns ett eget fritidshem för elever upp till 12 år. För elever över 12 år finns fritidssysselsättning via LSS.

Fritidshem

På den anpassade skolans fritidshem erbjuds elever en meningsfull fritid som ger stöd och stimulans i utvecklingen. Hos oss går elever i åldern 6-12 år.

Varje barn skall ses som en individ och mötas på den nivå där barnet befinner sig och efter deras förutsättningar. Vi har vi ett tätt samarbete med barnens skola samt föräldrar vilket ger en god helhet för barnens dag.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-07