Så kan du jobba med klimatanpassning

Du som äger en fastighet har ett stort eget ansvar för att skydda din egendom, genom så kallad personlig klimatanpassning. Det innebär att du som privatperson aktivt kan jobba med att anpassa dig till ett förändrat klimat.

En följd av klimatförändringarna är mer extrema väder som höga temperaturer, starka stormar och kraftiga regn eller skyfall.

Ängelholms kommun jobbar ständigt med att höja vår beredskap, men även du som fastighetsägare och invånare kan bidra till att minimera de skador som kan uppstå.

Här hittar du tips om hur du som privatperson kan rusta dig inför klimatförändringar.

Här hittar du råd för hur du som äger en villa eller fastighet kan förbereda dig på och och skydda dig mot en eventuell översvämning.

Förebygg skador vid översvämning

I Sverige har alla fastighetsägare ett stort ansvar för sin fastighet och för att skydda sin egendom. Här är några tips på hur du som äger en fastighet kan minska risken för översvämning och för eventuella skador om olycka ändå är framme.

 • Kontrollera din hemförsäkring, täcker den översvämningsskador?
 • Håll koll på aktuella vädervarningar
 • Undersök ledningarna på din fastighet. Ledningarna ska vara separerade så att dagvattnet leds i dagvattenledningen och spillvattnet i spillvattenledningen.
 • Tänk på att marken runt huset lämpligen lutar bort från huset.
 • Om du har källare tänk på att ha värdefulla och känsliga föremål på annan plats.
 • Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar regelbundet.
 • Om du bor i översvämningskänsliga områden eller har källare ha en egen dränkbar pump hemma.
 • Installera backventiler på golvbrunnar om det är möjligt, men kom ihåg att de gör att vattnet inte heller kommer ut ur huset.

Detta kan du göra om vattnet börjar tränga in i huset

Det finns många saker du kan göra om det skulle bli översvämning hemma hos dig.

 • Bryt strömmen direkt eftersom vattnet kan vara strömförande.
 • Utomhus kan du försöka avleda vattnet genom att gräva ett dike eller bygga en skyddsvall med sandsäckar.
 • Täta ventiler och andra öppningar. Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.
 • Om vattnet kommer in via golvbrunnarna kan du trycka ner en filt eller handduk i brunnen och sedan lägga en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå.
 • Om läget blir för besvärligt att hantera kan du kontakta Räddningstjänsten på larmnumret 112.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag om du får skador på din fastighet eller ägodelar.

Bra att tänka på efter en översvämning

 • Släng ingenting innan du har kontaktat försäkringsbolaget och fått besked om hur du ska göra.
 • Hyr eller köp en avfuktare och ställ den i de fuktskadade utrymmena så fort som möjligt.
 • Dokumentera skadorna efter översvämningen, ta foton eller filma. Spara alla kvitton på eventuella utgifter.
 • Tänk på att översvämmat vatten kan vara smutsigt så tvätta dig noga och håll rent.

Du som bor i flerbostadshus

Fastighetsägaren har ansvar för att ta hand om och skydda fastigheten. Men du som boende kan ändå tänka på saker för att inte riskera att du förlorar något av värde.

 • Om du har ett källarförråd är det bra att ha en hylla att förvara saker på en bit upp från golvet.
 • Var försiktig om du måste ut på stan och gå, cykla eller köra bil. Det kan vara svårt att avgöra hur djupt vatten är. Tänk på att inte chansa, vatten kan komma och stiga snabbt.
 • Om du har bilen i ett garage kanske det är bättre att flytta upp den på en gatuparkering.

Kustdialog - nyhetsbrev

Kustdialog är ett forum för dig som är boende eller verksam i kommunen och som är intresserad av kust- och klimatanpassningsfrågor. Här kan du få information om pågående arbete som rör kusten.

Är du intreserad av att få nyhetsbrevet så kan du anmäla intresse till kommunens kundtjänst.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-10