Installera värmepump

Digitala tjänster för denna sida

Om du funderar på att installera en värmepump hemma så finns det några saker du behöver tänka på innan du börjar.

Anmälan till kommunen

En värmepump som tar värme från berg, jord-, grund- och ytvatten kan ha en påverkan på grundvattnet. Därför ska du anmäla det till den myndighet som har tillsynsansvar, i Ängelholms kommun är det Miljö- och tillståndsnämnden.

Om du däremot vill installera en så kallad luftvärmepump som tar värme från luften, behöver du inte anmäla den.

För att göra en anmälan om värmepump ska du använda e-tjänsten högst upp på sidan. Läs först igenom texten nedan.

Att tänka på innan du installerar en värmepump:

  • Var noggrann med din ansökan så att den är komplett, annars kan du behöva komplettera med information. Handläggningstiden för en anmälan är upp till sex veckor från det att en fullständig anmälan inkommit.
  • När du installerar en bergvärmepump ska du fylla igen borrhålet efteråt. Annars finns en risk för att vattnet från olika grundvattenmagasin blandas, eller att vatten under tryck kan förekomma på platsen.
  • Om din fastighet ligger inom ett naturskyddat område ska du kontrollera med Länsstyrelsen vad som gäller vid exempelvis grävning.
  • Om din värmepumpanläggning innehåller mer än 14 kg köldmedium omfattas du av regler för bland annat anmälningsplikt, årlig kontroll och rapportering.

//LÄNKA TILL SIDAN FÖR MILJÖSKYDD//

Avgift för handläggningstid

Kommunen tar ut en avgift för den tid det beräknas att handlägga en ansökan om värmepump. Taxan beslutas årligen av kommunfullmäktige.

  • En ansökan om installation av berg- eller ytjordvärmepump med 1 borrhål kostar 3 156 kronor motsvarar 3 timmar.
  • En ansökan om installation av berg- eller ytjordvärmepump med 2 till 5 borrhål kostar 4 208 kronor, motsvarar 2 timmar.
  • En ansökan om installation av berg- eller ytjordvärmepump med fler än 5 borrhål kostar 5 260 kronor, motsvarar 5 timmar.
  • En ansökan om installation av övriga värmepumpsanläggningar kostar 3 156 kronor, motsvarar 3 timmar.

Bor du inom vattenskyddsområde?

Inom vattenskyddsområde kan det råda förbud för värmepumpar och tillståndsplikt för andra installationer. Vid tillståndsplikt får du inte börja gräva, borra eller installera någon del av anläggningen innan du fått vårt beslut. Kontakta kommunens miljöenhet om du är osäker på vad som gäller för din fastighet.

Vattenverksamhet

Om du ska installera en värmepumpsanläggning kan det krävas att åtgärden anmäls till länsstyrelsen eller att du ansöker om särskilt tillstånd för anläggningen. Vad du behöver göra beror på vilken typ av värmesystem du ska använda.

//LÄNK TILL VATTENVERKSAMHET//

Luftvärmepump

För att installera luftvärmepump behövs ingen anmälan till kommunen. Däremot måste du tänka på att ljudnivån från pumpen inte ska störa dina grannar. Ljudnivån vid din tomtgräns får inte vara högre än 40 dBA vid din tomtgräns.

Läs mer i våra lokala Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter som du hittar längst ner på sidan.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-05