Tillfällig vistelse

Anvisning, blanketter och information om vård och rehabilitering vid tillfällig vistelse.

Hemtjänst vid tillfällig vistelse

Behöver du hjälp av hemtjänsten under din vistelse i Ängelholms kommun, ska du kontakta din biståndshandläggare i din hemkommun. Nedanstående blankett ska användas. Om du under din tillfälliga vistelse i Ängelholms kommun får ett utökat behov av hemtjänst ska du ta kontakt med din biståndshandläggare i din hemkommun.

Hälso- och sjukvård i hemmet vid tillfällig vistelse

Är du i behov av hälso- och sjukvård i hemmet under din tillfälliga vistelse i Ängelholms kommun ska du kontakta din sjuksköterska/distriktssköterska i din hemkommun. Nedanstående blankett ska användas.

Rehabilitering vid tillfällig vistelse

Om du under din tillfälliga vistelse i Ängelholms Kommun är i behov av träning i hemmet ska intyg samt träningsprogram från fysioterapeut/sjukgymnast i hemkommunen skickas senast 30 dagar före planerad vistelse för att du ska kunna få hjälp med träningen.

Hjälpmedel vid tillfällig vistelse

Är du i behov av hjälpmedel under din tillfälliga vistelse i Ängelholms kommun ska du ta med dessa hemifrån.

Är du beviljad hemtjänst och personalen är i behov av arbetstekniska hjälpmedel för att kunna hjälpa dig behöver du tillsammans med din arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast i din hemkommun lämna intyg för ordination av arbetstekniska hjälpmedel (vårdsäng, mobil hygienstol och personlyft). Nedanstående blankett ska användas. När vi har handlagt ditt ärende kommer du att kontaktas för att avtala tid för leverans av dina hjälpmedel.

Om du under din tillfälliga vistelse i Ängelholms kommun blir sjuk eller skadar dig och har behov av hjälpmedel ska du ta kontakt med din arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast i din hemkommun som förskriver och provar ut hjälpmedel när du kommer hem.

Till bosättningskommunen som beställer insatser

Har du ansvar för brukare, som tillfälligt ska vistas i Ängelholms kommun med insatser enligt socialtjänstlagen eller Hälso- och sjukvårdslagen? Kontakta då Ängelholms kommun i god tid. Vi påbörjar insatserna tidigast tre veckor efter att vi mottagit komplett beställning som innehåller alla uppgifter vi begärt.

Anvisning och blanketter hittar du i länken högst upp på sidan.

  • Ansökan hjälpmedel - Beställning av hjälpmedel/medicintekniska produkter avseende tillfälliga besökare i Ängelholms kommun.
  • Ansökan SSK - Beställning av insats enligt Hälso- och sjukvårdslagen i hemmet.
  • Ansökan SOL - Beställning av insatser enligt Socialtjänstlagen avseende tillfälliga besökare i Ängelholms kommun.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-17