Synpunkter, beröm och klagomål

Här hittar du information om hur du kan framföra synpunkter, beröm eller klagomål till oss i kommunen. Vi sätter ett stort värde på en bra dialog med alla vi kommer i kontakt med. Dina åsikter är en nyckel i vårt arbete att ständigt utveckla oss till det bättre.