Lämna en synpunkt

Dina synpunkter är viktiga för oss och hjälper oss att höja kvaliteten på kommunens tjänster! Vi behandlar alltid synpunkter så skyndsamt vi kan.

Vad är en synpunkt?

En synpunkt är något du vill framföra till oss. Det kan handla om förbättringsförslag, kritik eller något annat. Det är den stora skillnaden mot de andra varianterna av beröm och klagomål som i regel hanteras mellan dig och verksamheten.

Gör så här för att lämna en synpunkt till kommunen

Du är alltid välkommen att lämna din synpunkt. Du kan tycka till om frågor som rör kommunens alla ansvarsområden.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-18