Lämna beröm eller klagomål till annan verksamhet

Ängelholms kommuns värdegrund står för omtanke, öppenhet, och handlingskraft. Vi sätter därför stort värde på en fungerande dialog med alla vi kommer i kontakt med. Vi är lyhörda inför dina åsikter och ser dessa som en nyckel i vårt ständiga arbete att utveckla våra verksamheter. Din röst är viktig för oss!

Gör såhär för att lämna beröm eller klagomål till en verksamhet

  1. Kontakta verksamhetens personal vid beröm eller klagomål. De ansvarar för att ta emot ditt ärende, om möjligt åtgärda och ge dig återkoppling.
  2. Vill du föra ärendet vidare kontaktar du ansvarig chef som ansvarar för att dina synpunkter eller ditt klagomål utreds och återkopplas till dig.
  3. Du har alltid möjlighet att kontakta Kundtjänst för att lämna dina beröm eller klagomål. De ansvarar för att lämna ditt ärende vidare för utredning.
  4. Upplever du att du inte får gehör för dina klagomål är du välkommen att kontakta berörd verksamhetschef inom det huvuduppdrag det handlar om. Kontakta kundtjänst så hjälper de dig hitta rätt person.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-18