Förskoleklass

Här kan du läsa om förskoleklass som är en obligatorisk skolform tillhörande grundskolan. Har du några frågor kan du kontakta kundtjänst.

Om förskoleklass

Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och grundskola där pedagogerna arbetar med barnets lärande på ett lekfullt sätt. Verksamheten i förskoleklassen är kostnadsfri, har samma läsårstider som skolan och följer också skolans läroplan. Förskoleklass är sedan 2018 en obligatorisk skolform.

Automatisk placering

I Ängelholms kommun behöver man inte göra något speciellt skolval. Barnet blir automatiskt placerad i den skola som barnet tillhör utifrån sin folkbokföringsadress. Information skickas ut till vårdnadshavare inför skolstart.

Om du vill byta skola

Vill ni byta till annan skola än den barnet placerats i så kan ni ansöka om att få byta. Fristående skolor hanterar sina egna platser och ansökan görs direkt till den önskade skolan. Byte av skola påverkar rätt till skolskjuts.

Om du behöver fritidshemsplats

Har barnet haft förskoleplats upphör den 31 juli det år barnet börjar i grundskolan. I Ängelholms kommun finns fritidshem på samtliga kommunala årskurs F-6 skolor och på 5 fristående fritidshem.

Information inför skolstart

Inför skolstart är det viktigt att du kontrollerar att skolan har rätt uppgifter och att du under läsåret håller dem uppdaterade. Uppgifter inför skolstart lämnar du digitalt via Tieto Edu app eller e-tjänst. På sidan "Inför skolstart" kan du läsa mer om hur du uppdaterar kontaktuppgifter, ansöker om specialkost och skolskjuts, vår lärplattform Itslearning och annat som kan vara bra att veta inför skolstart.


Sidinformation

Publicerad:
2024-04-07