Grafisk profil och varumärkespolicy

Den grafiska profilen ska underlätta för våra verksamheter att kommunicera på ett tydligt och enhetligt sätt. Vår varumärkespolicy slår fast att Ängelholms kommun är vårt familjevarumärke och att inga andra logotyper får användas med undantag för Järnvägens Museum.

2019-06-24 antogs Varumärkespolicy-grafisk profil av kommunfullmäktige.

Behöver du logotyp i något annat format kontakta kommunikationsenheten.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-27