Kodtabell för väg, plan och vegetationsyta

Här hittar du alla koder för väg, plan och vegetationsyta i Ängelholms kommun. Kodtabellen är en del av kommunens Tekniska handbok.

All nyanläggning av nedanstående linjer och punkter ska mätas in i X, Y och Z. Förekommer andra linjer och punkter än nedanstående mäts dessa också in i lager med lagernamn i klartext. Se Teknisk handbok.

Kodtabell för väg, plan och vegetationsyta

Linje=lagernamn

Anmärkning

Mittlinje, gata


Mittlinje, gc-väg


Mittlinje. gångväg


Gupp

Brytlinjer mäts in

Gruskant


Gräskant


Kantstenslinje

Höjd nere på asfalt. Uppehåll i kantsten vid nedsänkning.

Busshållplatsstöd nere på marken

Höjd nere på asfalt

Räcke

Höjd nere

Staket

Höjd på marken

Cykelställ

Höjd nere på marken

Släntfot

Även i dagvattenmagasin

Släntkrön

Även i dagvattenmagasin

Strandlinje

Lika med lågvattenyta i dagvattenmagasin

Högvattenyta

I dagvattenmagasin

Belysningskabel

 

Kodtabell fortsättning

Punkt=lagernamn


Pollare

Höjd nere på marken

Stolpe

Höjd nere på marken

Papperskorg

Höjd nere på marken

Bänk

Höjd nere på marken

Träd

Höjd nere på marken

Gatubelysningsstolpe

Höjd nere på marken

Belysningspollare

Höjd nere på marken

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-24