Frånvaro och ledighet

Digitala tjänster för denna sida

När ditt barn är sjukt eller ska vara ledig ska du anmäla frånvaro till skolan. Vi använder oss av systemet Tieto Edlevo för frånvaro och ledighetsansökan för alla våra skolformer.

Frånvaro

När ditt barn är sjukt eller vid frånvaro del av dag, ex tandläkarbesök, ska du anmäla frånvaro till skolan. Detta sker via appen Tieto Edlevo eller inloggning via webben, Mobilt BankID krävs. Om du inte har Mobilt BankID får du kontakta kundtjänst eller elevens skolexpedition.

Ledighet

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Om du ändå vill att ditt barn ska vara ledig under skoltid måste du i god tid ansöka om ledighet hos elevens mentor/rektor som gör en individuell (personlig) bedömning för varje ansökan.

Vid ledighet tar myndig elev eller vårdnadshavare till omyndig elev ansvar för att eleven går miste om garanterad undervisningstid och de konsekvenser som ledigheten kan få för skolarbetet. Inga anspråk på till exempel extra hjälp eller omskrivningar som följd av frånvaron kan ställas på skolan.

Du ansöker i god tid om ledighet via appen Tieto Edlevo eller inloggning via webben, Mobilt BankID krävs. Om du inte har Mobilt BankID får du kontakta kundtjänst eller elevens skolexpedition.

Ogiltig frånvaro

Kommer ditt barn inte till skolan och du inte har anmält frånvaro, registrerar skolan ditt barns frånvaro som ogiltig. Du får information om detta via appen samma dag som den ogiltiga frånvaron sker. Ogiltig frånvaro redovisas även skriftligt av skolan, till exempel på ditt barns terminsbetyg.

Skolan startar en utredning om ditt barn har längre eller upprepad frånvaro, oavsett om den är ogiltig eller giltig. Om skolan misstänker att barnet far illa är skolan skyldig att anmäla det till socialtjänsten.

Om Tieto Edlevo

Tieto Edlevo är skolsystemet vi använder inom förskolan och skolan som hanterar barn- och elevuppgifter, kontaktuppgifter, barnschema, närvaro och frånvaro. I Tieto Edlevo sköter du också de flesta ärenden gällande barnomsorg och skola såsom anmälan, köplacering, inkomstuppgift, uppsägning av barnomsorgsplats, registrering av barnschema, skolval, skolbyte och anmälan modersmålsundervisning.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-30