Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring med Svedea för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Här kan du läsa mer om hur du anmäler skada och för vem och vad försäkringen gäller.

Så anmäler du din skada

Skador ska i första hand fyllas i på Svedeas webbplats.

För vad gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, det vill säga ett utifrån kommande våld mot kroppen. Försäkringen gäller inte för sjukdom.

När och för vem gäller försäkringen?

 • Försäkringen gäller heltid för elever i anpassad grund- och gymnasieskola.
 • Försäkringen gäller under skol-/ verksamhetstid för elever i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Med heltid menas:

 • Skoltid
 • Fritid
 • Ferier

Med skol-/verksamhetstid menas:

 • Lektion och rast
 • Verksamhet inom fria aktiviteter och samlad skoldag
 • Av skolan anordnad idrottsutövning
 • Uflykt och liknande under ordinarie lästermin med utsedd ledare
 • Av skolan anordnad skolresa, studiebesök, fjällfärd, lägerskola, utflykter med övernattning, skolförläggning och simkurs med utsedd ledare oavsett om verksamheten äger rum under ordinarie lästermin eller efter dennas slut.
 • Praktisk arbetslivsorientering och yrkesorienteringsveckor mm samt verksamhet inom de försäkrade grupperna (arbetstid/praktiktid).
 • All av kommunen bedriven verksamhet för försäkrade grupper och som ej omfattas av heltidsomfattningen.
 • Försäkringen gäller även under färd till eller från nämnda verksamheter.

Självrisk

Försäkring gäller utan självrisk.

Vill du veta mer?

Har du frågor om kommunens olycksfallsförsäkring kan du kontakta Svedea.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-29