Studie- och yrkesvägledning och prao

För elever i grundskolan erbjuds studie- och yrkesvägledning och för årskurs 8 och 9 även praktisk arbetslivsorientering, Prao.

Vad är studie- och yrkesvägledning?

Studie- och yrkesvägledning handlar om att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Vägledningen är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess.

Studie- och yrkesvägledaren arbetar med vägledning och information som är opartisk och individuellt baserat utifrån intressen/frågeställningar och mål inför ditt gymnasieval och framtida yrkesval. Detta sker både i klassrummet och i enskilda samtal.

Studie och yrkesvägledning är hela skolans ansvar undervisningen ska generera kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom.

Samverkan skola och företag

I Ängelholms kommun finns ett upphandlat kommungemensamt verktyg för att administrera praktik för elever. Det är ett webbaserat system för att administrera PRAO och APL, lättåtkomligt för både arbetsgivare, elever och studie- och yrkesvägledare.

Samverka.nu är en webbtjänst för att administrera praktik för arbetsgivare, elever och studie- och yrkesvägledare.

Vad innebär Prao?

Prao står för praktisk arbetslivsorientering och innebär att elever ska få uppleva vad olika yrken kan innebära och hur det fungerar på en arbetsplats. Prao är många gånger en ungdoms första kontakt med arbetslivet.

Att ta emot en praoelev är en unik möjlighet för en arbetsgivare att visa sin verksamhet och bransch för framtidens medarbetare. Praoiskane.se erbjuder information, material och inspiration för arbetsgivare, elever och för er som arrangerar prao på en skola eller i en kommun.

I Ängelholm erbjuds obligatorisk prao i åk 8 och åk 9

  • Bidrar till insyn, förståelse och kunskap för olika yrkesgrupper och branscher.
  • Bereder tillfälle för eleven att möta människor som representerar olika yrken, vilket kan inspirera och motivera till fortsatta studier/arbete.
  • Ger eleven möjlighet att se koppling mellan skola och arbetsliv och på så sätt uppleva hur teoretiska kunskaper omsätts till praktiskt arbete.
  • Bidrar till ökad självkännedom och stödja elevens personliga utveckling.
  • Kan skapa ett beslutsunderlag och en tankeprocess inför kommande studie- och yrkesval.

Veckor för PRAO våren 2024

  • Vecka 15 - årskurs 8 - Kungsgårdsskolan
  • Vecka 16 - årskurs 8 - Strövelstorps skola/Toftaskolan
  • Vecka 17 - årskurs 8 - Nyhemsskolan
  • Vecka 20 - årskurs 8 - Magnarps skola/Söndrebalgs skola

Vill du veta mer?

Kontakta vår prao-samordnare:

Information, material och inspiration för arbetsgivare, elever och studie- och yrkesvägledare.

Gymnasieval

En webbsida som beskriver en mängd olika yrken, sysselsättningar och branscher.

Studie- och yrkesvägledning med svar på frågor om utbildning, jobb, skola.

Inför gymnasievalet i Ängelholms kommun.

Information om ditt gymnasieval.

Sidinformation

Publicerad:
2024-01-25