Val och byte av skola

I Ängelholms kommun behöver du inte göra aktivt skolval. Barnet får automatiskt plats på den skola som barnet tillhör. Ansökan om skolval/skolbyte ska endast göras vid inflyttning eller om man vill gå på en annan skola än den man tillhör. Här kan du läsa mer om detta och om vilka skolor och skolinriktningar som finns att välja på i Ängelholms kommun. Har du några frågor kan du kontakta kundtjänst

Inget val om du väljer skolan som barnet tillhör

Ängelholms kommun tillämpar närhetsprincipen vilket innebär att barn blir automatisk placerade vid den grundskola i det skolområde som barnet tillhör utifrån sin folkbokföringsadress. Om du vill att ditt barn ska gå på den tilldelade skolan behöver du inte göra något aktivt skolval, ditt barn ges automatiskt plats på den skolan. Önskar du välja annan skola för ditt barn kan du välja fritt bland alla skolor i kommunen, både kommunala och fristående. Om det går att byta beror på om det finns plats på den önskade skolan.

Till vilken skola tillhör barnet?

Vilken skola ditt barn tillhör beror på var barnet har sin folkbokföringsadress och vilken årskurs som är aktuell för barnet. Längre ner på sidan finns information om vilka skolor det finns i Ängelholms kommun och vilka årskurser det finns på varje skola.

Ansökan vid inflyttning till Ängelholms kommun

När du ska flytta till Ängelholms kommun anmäler du skolval/skolbyte för ditt barn via e-tjänsten Skolval/Skolbyte. Så snart barnet har en folkbokföringsadress i Ängelholms kommun så har grundskolan som barnet har geografisk skoltillhörighet till skyldighet att ta emot ert barn.

Ansökan till Ängelholms Montessoriskola

Undantag för närhetsprincipen gäller för Ängelholms Montessoriskola. Ansökan till Ängelholms Montessoriskola görs via särskild blankett som tillhandahålles av skolan. På Ängelholms Montessoriskola gäller särskilda turordningsregler, mer information finns på skolans webbplats.

Ansökan till fristående grundskola

För ansökan till fristående skolor hänvisas till information på respektive skolas webbplats, se längre ner på denna sidan för mer information om fristående grundskolor i Ängeholms kommun.

Ansökan om byte till annan grundskola

I Ängelholms kommun är grundskolor skyldiga att ta emot elever från andra skolor i mån av plats. Vill du byta skola för ditt barn ska du ansöka om ett skolval/skolbyte via e-tjänsten Skolval/Skolbyte. Önskar du information om våra skolor kan du hämta information på respektive skolas webbplats eller kontakta kommunens kundtjänst.

Rektor på mottagande skola beslutar

Om rektor bedömer att det finns plats på skolan kan ditt barn tas emot. Om det inte finns plats på skólan så har rektorn ingen skyldighet att ta emot barn som inte bor inom skolans upptagningsområde.

Meddela skolbytet till rektor på din nuvarande skola

När du har fått besked om att det finns plats i den nya skolan så ska du även ta kontakt med rektor på ditt barns nuvarande skola och meddela att barnet kommer att byta skola. För barnets skull är det viktigt att ni tillsammans kommer överens om en så bra överlämning som möjligt.

Om man byter skola kan möjligheterna till skolskjuts förändras

Kostnadsfri skolskjuts anordnas endast till/från den skola som eleven hänvisats till utifrån vilken folkbokföringsadress barnet har. Om man väljer skola inom annat skolområde kan man förlora rätt till skolskjuts.

Grundskolor Ängelholms kommun

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-07