Ängelholmsförslaget

Vilka möjligheter ser du?

Ängelholmsförslaget är en möjlighet för dig som vill presentera ett förslag om hur vi kan utveckla hela Ängelholms kommun. Om tillräckligt många kommuninvånare gillar ditt förslag skickas det vidare till politikerna i kommunen. Du kan även läsa andras förslag som du kan stötta genom att rösta på dem.

Alla som har en idé eller ett förslag om hur Ängelholms kommun kan utvecklas kan lämna förslag. Det kan handla om kommunens verksamheter men det kan också handla om den geografiska platsen Ängelholms kommun. Förslaget publiceras synligt för alla på kommunens webbplats och är öppet för röstning och kommentarer i 30 dagar. För att rösta på ett förslag behöver man vara folkbokförd i kommunen. Ett förslag behöver få minst 50 röster för att det ska skickas vidare till kommunens politiker.

Ängelholmsförslaget gör att politikerna kan se vilka frågor som engagerar. Det är också ett sätt att fånga upp goda idéer så att kommunens service kan bli bättre.

Lämna ett Ängelholmsförslag

Här kan du lämna ett Ängelholmsförslag, men innan du lämnar ditt förslag kan det vara värt att läsa igenom aktuella förslag för att se om det redan finns något som liknar det du vill föreslå. Det kan också vara bra att läsa om vad ett Ängelholmsförslag ska innehålla innan du lämnar ditt förslag. Detta hittar du längre ner på sidan under Vanliga frågor och svar.

Tydligt förslag ökar chansen för fler röster och minskar risken för kompletteringar

Tänk på att vara noga med att du förklarar vad ditt förslag är och varför du vill att det ska bli verklighet. Chansen att andra röstar på ditt förslag ökar ju tydligare det är. Om ditt förslag innebär en synpunkt för att förbättra mindre åtgärder finns möjlighet att istället lämna en synpunkt (synpunkter ska besvaras inom 10 arbetsdagar)

Läs, kommentera, rösta på aktuella förslag och se andra förslag

Här hittar du inkomna Ängelholmsförslag. Beroende på när de kom in och vad som har hänt med dem, ligger de under olika status, du hittar all information här nedan.

Aktuella förslag som du kan rösta på

Här ser du de förslag som kommit in och som just nu går att rösta på. Inkomna förslag går att rösta på under 30 dagar från att de har publicerats.

Förslag under behandling

Här kan du se de förslag som har fått 50 röster eller fler. Förslagen är under utredning inför politiskt beslut.

Beslutade förslag

Här kan du se de förslag som har fått 50 eller fler röster och som har utretts och beslutats om.

Avslutade förslag

Här kan du se alla förslag som varit publicerade men som fått färre än 50 röster och därför inte har behandlats vidare.

Vanliga frågor och svar om Ängelholmsförslaget

Här hittar du information som är bra att ta del av innan du lämnar in ett Ängelholmsförslag. Det ger dig svar på vad ett förslag kan innehålla och hur processen går till, från att du lämnar ett förslag och framåt.

Förslaget ska innehålla en rubrik och en beskrivning. I förslaget ska du tydligt berätta vad du vill ska hända och varför. Det går bra att bifoga dokument och även bilder, men tänk på att du behöver äga rättigheterna.

Läs gärna igenom aktuella Ängelholmsförslag och se om någon annan redan har lämnat in ett förslag som liknar ditt. Då kan du istället välja att stötta och kommentera det förslaget, vilket ger större möjligheter för förslaget att få tillräckligt många röster för att hanteras vidare.

Om du vill göra en felanmälan eller har en synpunkt gällande något i kommunens dagliga service ska du kontakta kundtjänst istället. Då får du fortare hjälp.

Ängelholmsförslag kan lämnas av alla som har en idé eller ett förslag om hur Ängelholm kan utvecklas. Det finns inget krav på att du behöver bo i kommunen. Det finns inte heller någon åldersgräns, men när en yngre person lämnar ett förslag kan det vara bra om vårdnadshavaren känner till det.

För att lämna ett Ängelholmsförslag behöver du legitimera dig med e-legitimation. Har du inte e-legitimation går det att lämna förslag via kommunens kundtjänst eller vid besök på något av kommunens bibliotek.

När du lämnar in ett Ängelholmsförslag behöver du ange personuppgifter. Men det är bara ditt namn som publiceras på webbplatsen ihop med förslaget som tillsammans blir en allmän handling.

Förslaget ska handla om frågor kommunen har ansvar för, och möjlighet att besluta om. Till exempel barnomsorg, äldreomsorg, fritid, kultur, miljö, skola, stadsplanering eller turism.

Förslag och kommentarer publiceras på kommunens webbplats så snart de har granskats, senast inom fem arbetsdagar. Är ditt förslag otydligt hör vi av oss för ett förtydligande. Om vi bedömer att ditt förslag snarare rör sig om en felanmälan eller en synpunkt på kommunens dagliga service hjälper vi dig att skicka den rätt. Om förslaget inte godkänns kontaktar vi dig och ger en förklaring till varför.

När ditt förslag publiceras på vår webbplats får du besked om detta via ett mejl. Därefter ligger ditt förslag öppet för röstning och kommentarer under 30 dagar. Du är själv ansvarig för att marknadsföra ditt förslag för att få röster. Med hjälp av dela-knapparna som finns i anslutning till ditt förslag kan du marknadsföra det på sociala medier. Förslaget är publicerat på webbplatsen i 30 dagar även om det får 50 röster innan dess.

Vid röstning gäller en röst per person och förslag. För att kunna stötta ett Ängelholmsförslag måste du vara folkbokförd i kommunen.

Om ett Ängelholmsförslag får 50 röster eller fler skickas förslaget med tillhörande kommentarer till den nämnd som ansvarar för frågan. Politikerna i nämnden tar ställning till förslaget och du får därefter återkoppling med besked om beslut. Nämndens beslut publiceras även på webbplatsen tillsammans med förslaget.

Ängelholmsförslag som får färre än 50 röster under 30 dagar lämnas utan åtgärd men finns kvar på webbplatsen i två år för intresserade att ta del av.

För att ett förslag ska skickas vidare till politikerna krävs att förslaget får minst 50 röster under 30 dagar. Om ditt förslag inte får 50 röster finns det kvar på webbplatsen i två år för intresserade att ta del av. Det kommer även att presenteras för politikerna i en sammanställning av förslag som inte fått 50 röster. Vid två tillfällen per år presenteras sådana sammanställningar för politikerna.

Att ett förslag har fått många fler röster under 30 dagar än de 50 som krävs är förstås roligt. Men det betyder inte att förslaget per automatik kommer att genomföras. Om ett Ängelholmsförslag får 50 röster eller fler skickas förslaget med tillhörande kommentarer till den nämnd som ansvarar för frågan. Politikerna i nämnden tar ställning till förslaget och du får därefter återkoppling med besked om beslut. Nämndens beslut publiceras även på webbplatsen tillsammans med förslaget.

När du har skickat in ett förslag granskas det inom fem arbetsdagar. Om förslaget inte godkänns vid granskningen tar vi kontakt med dig och förklarar varför. Anledningar till att ditt förslag inte publiceras kan vara att:

  • Förslaget är en felanmälan, en synpunkt eller fråga. Vi hjälper dig gärna att skicka den vidare så att det hamnar rätt.
  • Förslaget rör en fråga som ligger utanför kommunens ansvarsområde och kommunen har därför ingen möjlighet att besluta om frågan. Vi hjälper dig gärna med en hänvisning om vart du ska vända dig.
  • Flera olika förslag tas upp i samma förslag. Vi ber dig att renodla dina förslag och skicka in dem var för sig.
  • Det har redan lämnats in ett snarlikt förslag den senaste tolvmånadersperioden.
  • Förslaget handlar om en intern verksamhetsfråga i kommunen eller förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
  • Förslaget handlar om ett ärende mellan kommunen och en enskild medborgare.
  • Förslaget strider mot gällande lagstiftning, är diskriminerande eller på annat sätt olämpligt.

Riktlinjer för Ängelholmsförslaget

Den 29 april 2019 beslutade kommunfullmäktige att införa Ängelholmsförslaget och om riktlinjer för hur det ska fungera. De reviderades av kommunstyrelsen den 3 mars 2021.

Hantering av dina personuppgifter (GDPR)

Vill du lämna ett Ängelholmsförslag, stötta eller kommentera ett inlämnat Ängelholmsförslag behöver vi behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna används för att hantera och administrera Ängelholmsförslaget samt vid eventuell ärendehantering i kommunens politiska nämnder. Personuppgifterna kan även komma att hanteras för att ta fram statistik om Ängelholmsförslaget.

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är att ”utföra uppgift av allmänt intresse” och det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som du lämnar. Du kan läsa mer om hur Ängelholms kommun hanterar personuppgifter i länken nedan, eller kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post eller telefon:

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-18