Arkitekt- och entreprenadtävling för nytt stadshus i Ängelholm

Målet är att 2028 ska ett nytt stadshus stå klart i Ängelholm. Tävlingen är avslutad, ett stort steg i riktning mot målet om ett nytt stadshus som öppnar upp dörrarna för fler och där demokrati och hållbarhet sitter i väggarna.

Bidragen i tävlingen om nytt stadshus i Ängelholm

1:a Dialog

Visualisering av nytt stadshus med två huskroppar som sitter ihop med moderna inslag i trä och stora fönster. Illustration.

Vinnande bidrag av SSEA och Liljewalls arkitekter i tävlingen om Nytt Stadshus i Ängelholm. Illustration: Liljewalls Arkitekter.

Det vinnande bidraget "Dialog" sett från torget mellan Ängelholms Station och nya Stadshuset. Illustration.

Det vinnande bidraget "Dialog" sett från torget mellan Ängelholms Station och nya Stadshuset. Illustration: Liljewalls arkitekter

Atrium och bottenplan som ska vara öppet för alla. Konstverket ”Hieroglyfer” signerat Nils Möller som funnits på Åsboskolan kommer att sättas upp i nya stadshuset. Illustration.

Atrium och bottenplan som ska vara öppet för alla. Konstverket ”Hieroglyfer” signerat Nils Möller som funnits på Åsboskolan kommer att sättas upp i nya stadshuset. Illustration: Liljewalls arkitekter

Juryns motivering:
”Det vinnande förslaget är rakt igenom hållbart och erbjuder på ett framgångsrikt sätt ett stadshus som i både skala och form placerats vackert på sin nya plats i Ängelholm.

Byggnaden i tegel och trä ger god plats åt moderna attraktiva arbetsplatsmiljöer, möten och konferens.

Arkitekturens veckade fasader och det interiöra ”hjärtat”, en samlande entréhall, ger tillsammans en mångfald av platser för stadsliv, service, umgänge, demokrati och lek - både ute och inne.”

Tävlingsteam Dialog:

Entreprenör: SSEA Svensk Samverkansentreprenadaktiebolag

Arkitekt: Liljewall Arkitekter

Konstruktör: Vestia Construction Group AB

2:a Våga Ängelholm

Stadshus i en rosa modern stålkonstruktion med sedumtak. Illustration.

2:a plats i tävlingen. Bidrag av Thage i Skåne AB och EGA Arkitekter. Illustration: EGA Arkitekter

Tävlingsteam Våga:

Entreprenör: Thage i Skåne AB

Arkitekt: EGA

Landskapsarkitekter: Kragh Berglund

El - GC-Gruppen, VS - Holmströms rör, Ventilation - VEAB Fasad, Fasadglas Stomme - Prefabsystem syd, Konstruktör - Reijlers, Ljudkonsult - Tyrens, Sprinkler - Bravida, Brand – YHRC

3:a Synergi

Grön modern konstruktion med sedumtak, fönster och lummig entré med träd. Illustration.

3:e plats i tävlingen. Bidrag av NCC och White Arkitekter. Illustration: White Arkitekter

Tävlingsteam Synergi:

Entreprenör: NCC

Arkitekt: White Arkitekter

4:a Naturliga sammanhang

Stadhus i två etapper där ena delen är i tegel och den övre i ljusblå nyans. Fontän utanför entrén och en tillbyggnad i olika tegelsorter. Illustration: Wingårdhs

4:e plats i tävlingen. Bidrag av Otto Magnusson och Wingårdhs. Illustration: Wingårdhs

Tävlingsteam:

Entreprenör: Otto Magnusson

Arkitekt: Wingårdhs

Landskapsarkitekt: BOGL, Projekteringsledning samt miljösamordning: Deep Green Consulting,
Installationssamordning: CE-assistans

5:a Vår veranda

Stadshusets framsida i grönt med pergola med bokstäverna "Ängelholms kommun". Vuxna och barn i rörelse. Pergula på taket med klätterväxter. Illustration.

5:a i tävlingen. Entreprenör Skanska Arkitekt: Semrén & Månsson arkitekter AB. Illustration: Semrén & Månsson arkitekter AB. Obs, bilden är ur en annan vinkel än de övriga bidragen ovan.

Tävlingsteam:

Entreprenör: SKANSKA

Arkitekt: Semrén & Månsson arkitekter AB

STED landskab og arkitekter, Raksystems Dry-IT AB

Tävlingen

Tävlingen har skett som en upphandling med förhandlat förfarande. Den har genomförts i två steg där det första var en ansökningsfas och det andra var en anbudsfas där de tävlande fick komma in med anbud och på så sätt tävla om uppdraget. Det första materialet som lämnades in av teamen låg till grund för förhandlingar där kommunen gav medskick till förbättringar av inlämnat material. Efter avslutad förhandling arbetade teamen vidare med sitt anbud för att därefter lämna in sitt slutliga anbud.

I juryn har politiker och tjänstepersoner tillsammans med experter träffats vid fyra tillfällen för att utvärdera de inkomna bidragen utifrån de utvärderingskriterier som varit tydliga från början.

Vad händer nu?

Nästa steg för Ängelholms nya stadshus är att den detaljplan som är gäller för området ska vinna laga kraft. Just nu är den överklagad till mark- och miljööverdomstolen.

När avtal tecknats går Ängelholms kommun in i en samverkansfas med det vinnande teamet. En riktig djupdykning i vinnarbidraget ska göras inför byggskedet. Lösningarna ska förankras och exakta utformningar av till exempel kommunfullmäktigesalen är sådant som kan bli aktuellt. Ängelholms kommun ska dra nytta av det vinnande teamets kunskaper och erfarenheter.

Ett viktigt arbete som fortsätter är involvering av medarbetare och invånare. Flera referensgrupper finns som ska vara med och tycka till och påverka det slutliga stadshuset.

Sidinformation

Publicerad:
2022-12-08