En bra inomhusmiljö

Vårt hem ska vara en trygg och trivsam plats, dels inomhus men också utomhus och i omgivningarna. Här hittar du information om vad som är en bra boendemiljö, vilka rättigheter och vilket ansvar du har.

De flesta av oss tillbringar mycket tid hemma. Här ska vi kunna sova, umgås, bjuda hem vänner och familj eller bara dra oss tillbaka i lugn och ro. Oavsett om du bor i en hyresrätt, bostadsrätt eller ett eget hus ska du känna att det är ett hem att trivas och må bra i.

I avsnitten nedan hittar du matnyttig information om vad som gäller i boendemiljön, både inomhus och utomhus.

Ventilation

Vi tillbringar upp till 90 procent av vår tid inomhus. En bra luftkvalitet i våra bostäder är viktig för att vi ska vara friska och må bra. För att ha en god och hälsosam inomhusmiljö, oavsett om du bor i villa eller lägenhet, är det viktigt att ventilationen fungerar bra.

Så vet du om ventilationen är bra

Ventilationssystemet ska bidra till en god luftkvalitet genom att avlägsna fukt och föroreningar, samt tillföra frisk luft. Dålig luftomsättning kan förutom hälsoproblem medföra att radonhalten blir högre samt öka risken för fukt- och mögelskador. I kök och badrum finns ventiler och genom dessa ska den gamla luften försvinna bort. Dålig luftomsättning kan bero på att ventilationskanaler och ventiler inte har rensats och att filter inte bytts ut.

Tecken på sämre ventilation kan vara att det bildas kondens på insidan av fönstren eller att det är mögel på väggar eller tak i badrummet. Att imman på badrumsspegeln inte försvinner inom 15 minuter efter att du har duschat, eller att lukt kommer in genom ventilationsdonen i kök och badrum, är andra tecken på att ventilationen kanske inte fungerar som den ska.

Ta hand om och rengör ventiler och ventilationsdon

Är inte tilluften mekanisk i ditt boende, utan luft kommer in via tilluftsventiler i väggar eller fönster, är det viktigt att de hålls öppna året om även om det kan upplevas dragigt. Det är också viktigt att se till att hålla ventilationsdon eller ventiler rena då smuts annars kan minska luftflödet.

När du rengör ventilationsdon behöver du vara försiktig så att du inte snurrar på plattan eftersom det ändrar det inställda luftflödet. Förutom ytlig damning av donen behöver de plockas ner och rengöras grundligare emellanåt. Då kan du också se att det sitter smuts längre in i springan.

Om du bor i en lägenhet är det klokt att först kontakta fastighetsägaren gällande vem som ska plocka ner dem, en del fastighetsägare vill göra det själva. Är du villaägare och har en mekanisk ventilationslösning är en rekommendation att du anlitar ett ventilationsföretag som kontrollerar ventilation och utför kanalrensning.

Regelbundna kontroller och obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att ventilationssystemet fungerar som det ska och att ventilationen kontrolleras regelbundet. Regelbunden kontroll av ventilationen ska göras enligt lag, så kallad obligatorisk ventilationskontroll, förkortas ofta OVK. Kontakta i första hand din fastighetsägare om du har problem med ventilationen i din lägenhet. Ett klagomål gällande dålig ventilation kan lämnas in till miljöenheten genom vår e- tjänst.

Som boende finns det en del du själv kan göra för att ventilationen ska fungera så bra som möjligt. Här är några saker du kan tänka på:

 • Rengör utsidan av ventilationsdonen i din lägenhet regelbundet. Torka gärna av dem försiktigt med en trasa eller damma av dem med dammvippa. Tänk på att rengöra dem försiktigt så att ni inte råkar skruva på dem och därmed ändrar inställningarna för luftflödet.
 • Ser du att ventilationsdon är smutsiga längre in bör du ta kontakt med din fastighetsägare och höra vem det är som är ansvarig för att plocka ner och diska dem.
 • Att hålla tilluftsventiler i fönster och liknande öppna, stängs de fungerar inte luftomsättningen i lägenheten.
 • Rengör fettfiltret i köksfläkten regelbundet.
 • Installera inte en köksfläkt innan du kollat med fastighetsägaren att det är okej, det kan påverka ventilationsflödet i huset.

Temperatur och drag inomhus

Temperaturen i din bostad varierar beroende på vilken årstid det är. Du har rätt till en viss temperatur i din bostad oavsett årstid. Onormalt kalla eller varma dagar som är av tillfällig natur är ett undantag.

Hur varmt och hur kallt får det vara?

Normalt ska det vara högst 24–26 grader inomhus. Om du har det för varmt i din bostad kan luften också upplevas som mycket torrare och det kan påverka hur du mår. Sommartid, till exempel under en värmebölja, måste man dock acceptera att det kan bli varmare också inomhus. Det får då vara upp till 28 grader under kortare perioder. Riktvärdena gäller inte vid extrema väderförhållanden som allvarliga värmeböljor. Tänk på att solinstrålning kan vara en orsak till hög inomhustemperatur. Genom att hissa ner persienner eller markiser kan du stoppa solinstrålningen.

Som hyresgäst har du rätt att kräva en lägsta temperatur på 18 grader, men många fastighetsägare har gjort en överenskommelse med hyresgästföreningen om att hålla en temperatur på lägst 20 grader inomhus. Kalla golv kan också vara ett problem ibland, särskilt om du bor över en port eller något annat ouppvärmt utrymme. Din golvtemperatur ska dock inte vara lägre än 16 grader under längre perioder.

Drag och kallras

Drag i din bostad kan orsakas av otäta fönster och dörrar eller felaktigt fungerande ventilation. Mindre otätheter från exempelvis fönster och dörrar är ingen olägenhet. Drag kan ge en känsla av att det är kallt i bostaden även om temperaturen är bra. Kalla väggar och fönster kan orsaka kallras som upplevs som drag. Även möbler som hindrar element att värma upp den kalla luften från fönster kan ge kallras.

Vad kan jag själv göra?

Om du har problem med inomhustemperaturen i bostaden kan du göra följande:

 • håll element fria från möbler och textilier,
 • placera inte soffor eller fåtöljer nära fönster eller balkongdörr,
 • håll luftintag och frånluftsdon rengjorda och öppna,
 • låt inte fönster stå öppna, vädra istället effektivt med korsdrag under en kort stund,
 • hissa ner persienner, markiser eller annat solskydd för att undvika solinstrålning,
 • vädra på byggnadens skuggsida i första hand vid hög temperatur utomhus och se till att fönster i soligt läge är stängda för att hålla varm luft ute. Vädra under nattetid då det är svalare utomhus,
 • använd fläkt eller portabel luftkonditionering för att få ner temperaturen inomhus,
 • felanmäl problemet till fastighetsägaren om åtgärderna ovan inte hjälper.

Fukt och mögel

Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt i viss mån både utom- och inomhus. Men att bo eller regelbundet vistas i byggnader med fuktproblem kan utgöra en olägenhet för människors hälsa.

Mögel sprider sig och kan orsaka besvär

Om det finns tillgång till fukt, syre och näring (trä, smuts och damm) kan mögel börja växa. Mögelsporer kan i sig orsaka hälsoproblem, men fuktskador i hus ökar också risken för att byggnadsmaterial bryts ner och avger kemiska ämnen som förorenar inomhusluften. Därför är det vanligt att människor som vistas i fuktiga hus upplever irritation i luftvägar och ögon, eller har problem med andnöd och hosta. Man kan också få mer generella besvär som trötthet och huvudvärk. För personer som har allergiska besvär, allergi i släkten eller känsliga luftvägar och slemhinnor finns anledning att vara extra försiktig då mögelsporer kan orsaka allergiska reaktioner. Barn och ungdomar är också extra känsliga.

Det kan bildas mögel i en bostad som får en fuktskada på grund av läckage från tak, fönster, vattenledningar, avloppsstammar och toaletter. Men mögel kan också uppstå utan att något läckage har inträffat, exempelvis om fukt tränger igenom till träreglar i husgrund, eller i våtutrymmen med bristfällig ventilation.

Kännetecken på att du har fukt och mögel i din bostad:

 • Mikrobiell lukt, alltså att det "luktar jordkällare"
 • Mögellukt i kläder och textilier
 • Synliga fuktskador, fuktfläckar och synlig mikrobiell tillväxt
 • Missfärgningar eller bubblor i mattor och tapeter
 • Sprickor i putsytor och avflagnande färg
 • Omfattande kondens på fönstrens insida vid en temperatur av ca -5°C eller lägre

Vad kan jag själv göra?

 • Se till att ventilationen fungerar som den ska. Håll eventuella tilluftsventiler öppna och rengör ventilationsdon och ventiler ofta.
 • Rengör golvbrunnar regelbundet och håll rent under badkaret.
 • Använd duschdraperi samt torka upp vatten på golvet efter dusch och bad.
 • Vädra i badrummet eller låt dörren stå öppen efter bad och dusch.
 • Häng inte upp för mycket tvätt på tork i badrummet eller andra mindre rum.
 • Undvik att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen.
 • Det är också viktigt att förebygga och åtgärda fuktskador som beror på läckage utifrån.
 • Kontakta din fastighetsägare innan du installerar en tvättmaskin eller torktumlare.

Misstänker du fuktproblem?

Om du upptäcker en fuktskada eller mögeltillväxt i din lägenhet ska du kontakta din fastighetsägare. Får du ingen hjälp kan du kontakta kommunens miljöenhet. Om du äger din egen fastighet kan du vid misstänkt fuktproblem vända dig till en fuktkonsult som kan hjälpa dig med att kartlägga omfattningen och ge goda råd om hur du bör åtgärda skadan. Det är viktigt att problemen åtgärdas så fort som möjligt.

Vedeldning

Om du vill elda, inomhus eller utomhus, är det viktigt att du gör det på rätt sätt. Annars kan det lukta illa, sprida sot och orsaka hälsoproblem.

Tänk på att inte elda så att du stör andra

Luftföroreningar från vedeldning har beräknats bidra till cirka 1000 förtida dödsfall per år i Sverige. Det beror framförallt på de väldigt små partiklar som bildas vid ofullständig förbränning. Särskilt känsliga för luftföroreningar är barn och äldre samt astmatiker och andra människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär.

Om du störs av vedeldning ska du i första hand kontakta den som eldar. Om ni inte kan lösa problemet tillsammans kan du lämna in en anmälan om störningen till oss på miljöenheten. När du pratat med oss kontaktar vi den som ger upphov till störningen och påbörjar en utredning. Om det visar sig att klagomålet är befogat kommer vi att ställa krav på att rimliga åtgärder vidtas.

Vill du värma upp din bostad och ditt varmvatten med fastbränsle?

Om du bor inom detaljplanerat område och vill elda med fastbränsle behöver du en panna som är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler, eller som är försedd med en ackumulatortank för att få elda under perioden 1 juni-31 augusti.

Här kan du se om du bor inom detaljplanerat område:

För att undvika att du stör grannar eller att eldningen utgör en risk för människors hälsa, är det viktigt att du eldar på rätt sätt och förvarar bränslet torrt. Se till att lufttillförseln är god när du eldar och undvik så kallad pyreldning. Det ger också bäst resultat för uppvärmningen.

Tänk på att bara använda det bränsle som pannan är avsedd för, kolla upp vad som gäller för just din panna och följ tillverkarens anvisningar. Om du saknar information från tillverkaren får du bara elda med rent trä som varken är förorenat eller behandlat. Du får aldrig elda med hushållsavfall som papper, karting, plast, spånskivor eller målat eller tryckimpregnerat virke.

Regler för att elda trädgårdsavfall

Torrt trädgårdsavfall som grenar, kvistar och ris ska i första hand komposteras eller lämnas till återvinning inom områden med detaljplan. Eldning av trädgårdsavfall är endast tillåtet vecka 16-18 på våren samt vecka 39-41 på hösten.

Om du eldar avfall från trädgården måste du ta hänsyn till hur det ser ut i omgivningarna. Elda med försiktighet och var noga med att rök eller dålig inte lukt stör andra människor i närheten. Du får aldrig elda på ett sätt som strider mot brandföreskrifterna eller när det råder eldningsförbud.

Läs mer i våra lokala Miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna som du hittar längst ner på sidan.

Radon kan vara skadligt för hälsan

Radon är en radioaktiv gas som varken luktar, syns eller smakar. Den finns naturligt i luften, marken och vattnet och kan även förekomma i byggnadsmaterial.

Om du ska köpa eller bygga hus är det bra att ta reda på om det finns radon i fastigheten. Om du är osäker kan du alltid göra egna mätningar.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-08