Radon i marken

Radon finns naturligt i luften, marken och vattnet. Radon kan också förekomma i byggnadsmaterial. Genom att mäta radonhalten kan du själv ta reda på hur det ser ut i din bostad.

Marken i Ängelholms kommun

Ängelholms berggrund består främst av bergarter som inte avger radon. Däremot kan det finnas punkter där markradonhalten är högre, därför är det viktigt att mäta radonhalten i sin bostad.

Radon kan vara skadligt för hälsan

När radonhalten är för hög på en arbetsplats eller i en bostad kan det vara skadligt för hälsan. Varje år drabbas cirka 500 personer av lungcancer på grund av radon i bostaden.

Hur vet jag om det finns radon i min bostad?

Ängelholms kommun har ett register med radonmätningar, men får inte alltid uppdaterade uppgifter när privatpersoner utför mätningar hemma. Det finns ingen detaljerad undersökning av markradon.

  • Om du ska köpa hus rekommenderar vi att du kontaktar fastighetsägaren för att veta om långtidsmätning av radon har gjorts.
  • Ska du bygga nytt hus rekommenderar vi att markradon kontrolleras i samband med den geotekniska undersökningen av marken och att byggnaden utförs med radonsäker grundläggning.

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, har tagit fram en kartvisare för gammastrålning från uran i Sverige. Du kan kolla kartan för att få en uppfattning hur marken avger radon. Observera att kartan inte är heltäckande och att resultatet från en långtidsmätning av radon är det som kan visa vad som gäller i just din bostad.

När ska jag mäta radonhalten hemma?

Det är viktigt att mäta radonhalten

  • Om du bygger ett nytt hus
  • Vid omfattande renovering eller ombyggnation
  • Vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem
  • Om det gått mer än tio år sedan den senaste mätningen

Så mäter du radon i din bostad eller fastighet

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta halten i en fastighet. Det är fastighetsägaren som ansvarar för radonmätning, kontakta därför i första hand din fastighetsägare om du vill veta mer om radonhalten i din bostad.

Om du äger din bostad ansvarar du själv för att mäta radonhalten. Ta kontakt med ett ackrediterat laboratorium och beställ radondosor.

  • Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Bq står för Becquerel och är enheten som används för att mäta radioaktivitet.

Ju äldre hus desto större risk för radon

Äldre hus kan ha sprickor i bottenplattan eller grundmurarna. Det innebär att risken för radon ökar med husets ålder. En annan potentiell risk är att man kan ha använt radonavgivande grus, sand eller krossmassor när huset byggdes vilket kan ge markradonliknande problem. Därför bör radon mätas i alla bostäder.

Förhöjda radonhalter kan även bero på att huset är byggt i blå lättbetong eller på att det läcker in radonhaltig luft från marken. Om halten ligger över riktvärdet behöver du vidta åtgärder. Blåbetong användes som byggnadsmaterial i en del hus mellan åren 1929 och 1980.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-05