Lägenhets- och adressregister

Alla fastigheter och byggnader ska ha en adress och alla lägenheter ska ha ett lägenhetsnummer. Ängelholms kommun ansvarar för att uppdatera både adressregistret och lägenhetsregistret, men fastighetsägare kan behöva bidra med uppgifter.

Adressregister

Kommunen beslutar om all adressättning av fastigheter och ser till att alla byggnader i Ängelholm som används som bostad eller till någon verksamhet har en adress. Att alla byggnader har en unik adress är mycket viktigt exempelvis för att Räddningstjänsten ska hitta rätt vid en nödsituation.

En adressnummerskylt ska finnas vid adressplatsen. Skylten ska vara utformad och placerad så att den är möjlig att läsa från en bil i rörelse. Kontrasten mellan text och bakgrund bör vara så stor som möjligt. Skylten bör vara belyst så att den går att läsa även under den mörka delen av dygnet.

Lägenhetsregister

Alla lägenheter i flerfamiljshus ska ha ett lägenhetsnummer. Skatteverket folkbokför numera personer på lägenhet, i stället för på fastighet som tidigare.

Ägare av flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet är skyldig att rapportera till kommunen om förändring i lägenhetsbeståndet, tex nybyggnad, ändrad användning eller ombyggnad, sammanslagning eller rivning.

De flesta småhus innehåller bara en bostad och då behöver fastighetsägarna inte rapportera in uppgifter.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-13