Bostadsförsörjningsplan

Ängelholms kommun har tagit fram till en ny bostadsförsörjningsplan för kommunen. Syftet med bostadsförsörjningsplanen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och bostadsmiljöer.

Förslaget till bostadsförsörjningsplan är på samråd under perioden 16 oktober – 15 december 2023.

Du kan lämna synpunkter på förslaget senast den 15 december 2023. Ange diarienummer 2022/251.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-05