Markanvisningar

Ängelholm växer och byggprojekten i kommunen är många. Flera av byggprojekten börjar med att kommunen markanvisar områden som kommunen äger. Det sker ibland genom direktanvisningar, i andra fall genom anbud eller tävlingar.

Ängelholms kommuns riktlinjer för markanvisning

I Ängelholms kommuns riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar kan du läsa om kommunens generella förhållningssätt om exploateringsavtal och markanvisningar.

Så här går kommunens markanvisningar till

Vi använder oss av tre varianter när vi markanvisar. Direktanvisning, anbud eller markanvisningstävling.

Direktanvisning

Direktanvisning använder vi när vi bedömer att anbud eller tävling inte behövs. Det kan till exempel vara när vi vill ha ett visst utseende eller profil på ett område och en specifik byggherre kan erbjuda detta. En byggherre kan också höra av sig och komma med en intressant idé som vi gärna ser blir förverkligad.

Anbud

Anbud använder vi när vi har generella kriterier kring ett visst område eller själva byggnationen och vill se hur olika byggherrar möter dessa kriterier. Den byggherre som vi bedömer bäst uppfyller kriterierna blir tilldelad projektet.

Markanvisningstävling

Markanvisningstävling använder vi i samband med mer omfattande projekt där våra kriterier är fler och vi ställer högre krav på det materialet som byggherren lämnar in. Oftast använder vi markanvisningstävling när vi vill få idéer och uppslag kring hur området kan användas och utformas.

Avslutade markanvisningar (från 2020 och framåt)

Nedan hittar du Ängelholms kommuns avslutade markanvisningar från hösten 2020 och framåt.

Del av Ängelholm 6:1

Verksamhetsmarken tilldelades Apir AB samt JISAN Fastigheter AB för uppförande av butik, lager och kontor.

Förfarande: Anbudsförfarande

Ribban 1

Marken tilldelades Sundprojekt Bostads AB för uppförande av flerbostadshus i bostadsrättsform med omkring 85 lägenheter. På bottenplan finns yta för lokal. Projektet har även 7-8 stadsradhus.

Förfarande: Anbudsförfarande

Kulan 2

Marken tilldelades Bolivo AB för uppförande av trygghetsboende som kooperativ hyresrätt.

Förfarande: Direktanvisning

Räfsan 4

Marken tilldelades Gösta Bengtsson Fastighets AB för uppförande av rad-/kedjehus i två våningar.

Förfarande: Anbudsförfarande

Globen 1

Marken tilldelades Fastighets AB 3Hus för uppförande av förskola.

Förfarande: Direktanvisning

Startpistolen 1

Marken tilldelades MPD Sienna Grund 1 AB (dotterbolag Granitor Properties) för uppförande av flerbostadshus med omkring 70 bostadsrättslägenheter. I bottenvåningen finns yta för lokal.

Förfarande: Direktanvisning

Spjutet 1

Marken tilldelades Wästbygg Projektutveckling AB för uppförande av flerbostadshus med omkring 80 bostadsrättslägenheter. I bottenvåningen finns yta för lokal.

Förfarande: Direktanvisning

Vill du få information om när Ängelholms kommun markanvisar?

Då kan du enkelt anmäla dig till vår intressentlista. Det gör du genom att skicka e-post med en kort beskrivning av ditt företag, vilka objekt du är intresserad av, eventuella referensobjekt och dina kontaktuppgifter till Mark- och exploateringsenheten.

Kontakt

Har du frågor kring en markanvisning eller vill du sätta upp dig på vår intressentlista är du välkommen att kontakta Mark- och exploateringsenheten. Ring eller skicka e-post:

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-02