Vattenmätare och avläsning

Digitala tjänster för denna sida

Fastigheter som är anslutna till det allmänna dricksvattennätet har normalt en vattenmätare installerad som mäter vattenförbrukningen. Här hittar du information om mätaren och hur du läser av den.

Vattenmätaren är normalt placerad på den ledning där vattnet kommer in i fastigheten. I undantagsfall kan även vattenmätaren vara monterad i en mätarbrunn på tomten. Även om vattenmätaren finns inne på fastigheten är det kommunen som äger mätaren och som ansvarar för installationen av själva mätaren.

Mätaren monteras i en mätarkonsol och det är fastighetsägaren som ansvarar för att mätarkonsollen finns uppsatt på den plats där mätaren skall monteras. Fastighetsägaren ansvarar även för alla övriga installationer innan och efter mätaren.

Vid mätarplatsen ska golv och närbeläget väggparti utföras så att det tål spill och läckage av vatten. Utrymmet skall även vara frostfritt och mätaren skall vara lättillgängligt monterad.

Om konsol för vattenmätare är placerad på ett sådant sätt att det medför problem eller risker för kommunens personal vid mätarbyten är det fastighetsägarens ansvar att ordna platsen så att den kan godkännas av kommunen.

Läs av din vattenmätare regelbundet

För att du som abonnent ska betala rätt kostnad för din vattenförbrukning behöver vi din hjälp med att läsa av vattenmätaren med jämna mellanrum, minst en gång per år. Det är räkneverket placerat i vattenmätaren som ska läsas av.

Din mätarställning lämnar du in via kommunens e-tjänst. Du hittar e-tjänsten i det gula fältet högst upp på sidan.

Bilden illustrerar hur en vattenmätare ser ut och hur man ska läsa av den. Foto.

Läs av din vattenmätare regelbundet för att vara säker på att du betalar rätt avgift.

Sidinformation

Publicerad:
2024-02-26