Farlig verksamhet - Seveso

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst ansvarar för information

Efter en större olycka i den italienska staden Seveso år 1976 påbörjades ett arbete med att ta fram ett EU-direktiv i syfte att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Detta ledde fram till det så kallade Sevesodirektivet.

Information om så kallad Seveso-klassad verksamhet i Ängelholms kommun finns sammanställd för Räddningstjänsten Skåne Nordvästs område och du hittar en anläggningsförteckning på deras webbplats:

Länsstyrelsen utövar tillsyn av Sevesolagen

Ofta görs Länsstyrelsens tillsyn tillsammans med räddningstjänsten och miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten ligger.

På länsstyrelsen sida hittar du en lista över de besökta anläggningarna:

Anläggningar som hanterar farliga ämnen

  • Invivo Trade AB (Härningevägen, Ängelholm)
  • Skanska Industrial solutions AB (Mossa Jordbovägen, Össjö)
  • Johansson ballast AB (Danskesjövägen, Munka Ljungby)
  • Ängelholm-Helsingborgs flygplats (Ängelholm)

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-28