Förtroendevaldas säkerhet

Ängelholms kommun värnar om den öppna demokratin och att förtroendevalda ska känna sig trygga och säkra i alla de sammanhang som de företräder i sitt demokratiska uppdrag.

Funktionen som förtroendevald

Som förtroendevald person exponeras man på ett mer påtagligt sätt i det offentliga rummet. Med denna exponering följer även en risk för att bli utsatt för olika former av åsiktsyttringar, dessa yttringar kan komma att utmärka sig i olika former.

Vi lever i en demokrati, vilket innebär att man tar hänsyn till samhällets gemensamma behov. Förtroendevalda är valda av medborgarna genom allmänna val. Att som förtroendevald bli utsatt för olika former av förolämpningar, förtal, hot, ofredande eller förföljelse samt våld skall inte accepteras. Därför arbetar vi med att tillgodose våra förtroendevalda med utbildning, rådgivning, riskbedömning och stöttning vid incident eller vid polisanmälan.

Utbildning

Alla förtroendevalda får en säkerhetsutbildning på vad som är bra på att tänka på vid publika platser och andra offentliga sammankomster, möten etcetera. Ifall en hotsituation eller våldssituation inträffar ska våra förtroendevalda ha en kunskap kring bemötande och hantering av en eventuell hotsituation eller annan allvarlig händelse.

Enskilda möten

Vissa möten kan ha en förhöjd hotbild runt sig, därför säkrar vi alltid upp för att samtalet ska kunna hållas och att förtroendevald ska känna sig trygg i mötet.

Fullmäktigemöten

Inför varje fullmäktigemöte görs en riskbedömning på om det finns en hotbild eller en känslig fråga som kan innebära risker för någon mer än bara för våra förtroendevalda.

Säkerhetsenheten bistår under varje möte och är utrustade med en första hjälpen väska ifall olyckan skulle vara framme.

Vid eventuell utrymning av lokalen bistår väktare tillsammans med säkerhetsenhetens personal att förtroendevalda liksom åhörare förs ut i säkerhet.

Vid ordningsstörning kan personen bli hänvisad till att få lämna mötet alternativt bli avhyst av polis.

Allmänna val

Inför varje val utbildas och uppdateras alla förtroendevalda om arbetet på valdagen och om eventuella risker, konflikter som kan identifieras.

Valarbetare utbildas i säkerhet kring valet i ett steg att stärka den demokratiska rösten av att alla ska få möjlighet att kunna få välja utan påverkan av annan person.

Kontakt

Vill du veta mer hur vi jobbar kontakta säkerhetschef på 0431-870 00.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-28