Individens beredskap vid kris

MSB är ansvarig myndighet för skyddsrum och har också förslag på sådant som är bra att ha hemma om en kris kommer.

Hemberedskap - bra att ha hemma vid kris

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har förslag på sådant som är bra att ha hemma om en kris kommer. De har även en filmsamling om hemberedskap.

VMA-tutan Hesa-Fredrik

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Varningssystemet innefattar information i radio och tv, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Ljudsignalen för Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, testas fyra gånger om året. Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter.

Skyddsrum

Många har frågor kring skyddsrum och hur man hittar ett sådant vid en eventuell kris. Fastighetsägaren äger och underhåller skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening. MSB har sammanfattat information angående skyddsrum.

I de fall kommunen är fastighetsägare har Ängelholmshem och Ängelholmslokaler underhållsansvar av skyddsrummen.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-28