Källkritik och ryktesspridning

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att veta var informationen som man läser på nätet kommer ifrån. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Innehåll

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-28