Så agerar Ängelholms kommun

Ängelholms kommuns grundläggande ansvar är att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns, oberoende om det är en pandemi eller ett krig inom Europas gränser.

Ängelholms kommun bedriver ett långsiktigt arbete kopplat till krisberedskap och totalförsvarsplanering. Vi följer noggrant händelseutvecklingen i vår omvärld, deltar i regional och nationell samverkan, analyserar möjliga konsekvenser för vår organisation och organiserar oss internt. Exempel på möjliga konsekvenser är informationspåverkan, cyberattacker, störningar i försörjning av varor och tjänster och en ökad migration till Sverige.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-28