Resultaträkning

Resultaträkning

Skriv tabellbeskrivning här

Resultaträkning

 

 

 

 

 

 

mnkr

Not

Kommunkoncernen

Kommunen

 

1,2

2023

2022

2023

Budget 2023

2022

Verksamhetens intäkter

3, 10

1 233,40

1 164,00

817

613,1

835,2

Verksamhetens kostnader

4, 10

-3 838,30

-3 482,30

-3 460,40

-3 434,50

-3 175,80

Avskrivningar

5

-250,6

-249,9

-288,2

-96

-293,6

Jämförelsestörande poster

 

12,6

93,1

12,1

 

87,7

Verksamhetens nettokostnader

 

-2 855,50

-2 568,20

-2 931,60

-2 917,40

-2 634,10

 

 

 

 

 

 

 

Skatteintäkter

6

2 319,20

2 188,50

2 319,20

2 269,40

2 188,50

Generella statsbidrag och utjämning

7

628,1

591,6

628,1

602,3

591,6

Verksamhetens resultat

 

91,8

211,9

15,6

-45,7

146

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella intäkter

8

54

9,3

108,2

18,4

29,5

Finansiella kostnader

9

-83,2

-70,7

-84,3

-6,4

-69,1

Resultat efter finansiella poster

 

62,5

150,5

39,5

-33,7

106,3

 

 

 

 

 

 

 

Extraordinära poster

 

-

-

-

-

-

Årets resultat

 

62,5

150,5

39,5

-33,7

106,3

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023